The Unstraight Museum är ett virtuellt museum med inriktning på att bevara och sprida kunskap om HBTQ-historia.

 

Namnet kommer från ordet "straight", som används om heterosexuella personer, och ur det har motsatsordet "unstraight" skapats.

 
 
utstallningar.jpg