award.jpg
 
 

It all started when…

Museet startade ur ett initiativ att inför Europride, som hölls i Stockholm 2008, skapa en utställning med icke-strejta perspektiv. I samarbete med ArmémuseumNobelmuseetNationalmuseumSjöhistoriska museetTekniska museetHistoriska museet och Polismuseet skapades utställningen Article 1, en av de första större utställningarna i Sverige som tog upp HBTQ-historia. Utställningens namn hämtades från den första artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheternaArtikel 1, som är utställningens svenska namn, gick sedan på turné i samarbete med Svenska Institutet i flera länder på Balkan under åren 2009-2014. Utställningen fick Riksförbundet Sveriges Museers hederspris 2013.

taggtrådflagga.jpg

Ett av museets främsta uppgifter, utöver att bevara och synliggöra HBTQ-rörelsens historia, är att samla in och dokumentera HBTQ-gemenskapens samtida berättelser, föremål och bilder.[7] Berättelserna samlas bland annat in direkt på webbsidan där besökare uppmanas ge sin definition av vad som ska ligga i begreppet unstraight och förmedla sin historia. Materialet är kopplat till kulturarvsdatabasen K-samsök.